Postaráme se o Vaše investiční záměry.

Pomůžeme Vám s celým procesem přípravy a realizace menších i velkých projektů.

S čím Vám
můžeme
pomoci?

Nabízené služby

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Kompletní příprava podkladů, rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí nezbytných pro realizaci staveb v dohodnutých termínech, zastupování investora při všech jednáních a správních řízeních.

Koordinace a řízení přípravy
a realizace projektů

Koordinace přípravy staveb, územních a stavebních řízení včetně kolaudace a uvádění do trvalého provozu. Součástí je koordinace týmu pro oblasti řízení procesu E.I.A., rozhodnutí v oblasti ŽP, změn územních plánů a dalších navazujících činností.

Majetkoprávní příprava
pro investory

Příprava a projednání kompletní smluvní agendy pro realizaci záměru se všemi smluvními stranami a dotčenými úřady, příprava veřejnoprávních smluv o umístění a provedení staveb.

Výkon funkce TDI

Výkon funkce technického dozoru investora pro všechny druhy staveb.

Projekce

Kompletní projektová činnost pro přípravu a realizaci staveb všech druhů staveb - odborná způsobilost zajištěna prostřednictvím osoby s příslušnou odbornou způsobilostí pro daný druh staveb.

Dotační management
a poradenství

Výběr vhodného finančního zdroje ve vztahu k záměru, kompletní řízení dotačního projektu: příprava projektu a žádosti o dotace, řízení průběhu realizace projektu, finanční řízení, jednání s poskytovatelem dotace, uvedení projektu do provozu, poradenství při kontrolách průběhu a výsledků projektu.

Proč pracovat
práve s námi?

Proč s námi

Klientův
záměr

C.S.C

Realizovaný
projekt

Široké portfolio služeb

Díky obsáhlé nabídce služeb jsme schopni pokrýt celý proces přípravy a realizace Vašeho investičního záměru.

Individuální přístup

Přizpůsobíme svou činnost Vašim požadavkům a potřebám a poskytneme Vám řešení vhodné přesně pro Váš investiční záměr.

Spolupráce s odborníky

Pro dodržení vysokého stupně kvality služeb spolupracuje pouze s profesionály z oborů souvisejících s investiční výstavbou.

S čím Vám
můžeme
pomoci?

Reference

Průmyslová zóna Nošovice - inženýring stavebních objektů

Průmyslová zóna Nošovice - inženýring stavebních objektů

Realizace: 01/2008 - 06/2012

Průmyslová zóna Nošovice - inženýring stavebních objektů

Projekt:

Průmyslová zóna Nošovice - inženýring stavebních objektů

Klient:

KOVOPROJEKTA BRNO a.s.

Datum realizace:

01/2008 - 06/2012

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Kompletní inženýrská činnost v rámci přípravy stavebních objektů v PZ Nošovice, jednání s dotčenými orgány státní správy, stavebními úřady, správci inženýrských sítí a projektovými manažery.

Projektový list
PZ Nošovice - koordinace a řízení výstavby zóny

PZ Nošovice - koordinace a řízení výstavby zóny

Realizace: 05/2009 - 08/2013

PZ Nošovice - koordinace a řízení výstavby zóny

Projekt:

PZ Nošovice - koordinace a řízení výstavby zóny

Klient:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

Datum realizace:

05/2009 - 08/2013

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Hlavním předmětem činnosti je koordinace aktivit investora ve vztahu k naplánovaným stavebním projektům, výkon funkce ředitele výstavby, inženýrské a majetkoprávní činnosti, koordinace vyúčtování dotace pro PZ Nošovice.

Projektový list
Dálniční oddělení Policie ČR a HZS MSK Ostrava

Dálniční oddělení Policie ČR a HZS MSK Ostrava

Realizace: 08/2008 - 04/2009

Dálniční oddělení Policie ČR a HZS MSK Ostrava Dálniční oddělení Policie ČR a HZS MSK Ostrava

Projekt:

Dálniční oddělení Policie ČR a HZS MSK Ostrava

Klient:

KOVOPROJEKTA BRNO a.s.

Datum realizace:

08/2008 - 04/2009

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Dálniční oddělení Policie ČR a HZS MSK OstravaKoordinace činností zhotovitele a projektanta v souladu s požadavky stavebních úřadů a investora, inženýrská a majetkoprávní činnost

Projektový list
Hyundai Housing HH 01 a HH 02

Hyundai Housing HH 01 a HH 02

Realizace: 2007 - 2009

Hyundai Housing HH 01 a HH 02 Hyundai Housing HH 01 a HH 02

Projekt:

Hyundai Housing HH 01 a HH 02

Klient:

PRODECOM s.r.o.

Datum realizace:

2007 - 2009

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Hyundai Housing HH 01 a HH 02: zajištění předprojektové přípravy a koordinace územního a stavebního řízení na příslušné objekty.

Projektový list
Stavební úpravy a přístavba haly společnosti PRESSHYDRAULIKA, s.r.o. včetně nákupu technologického a

Stavební úpravy a přístavba haly společnosti PRESSHYDRAULIKA, s.r.o. včetně nákupu technologického a

Realizace: 2006

Stavební úpravy a přístavba haly společnosti PRESSHYDRAULIKA, s.r.o. včetně nákupu technologického a

Projekt:

Stavební úpravy a přístavba haly společnosti PRESSHYDRAULIKA, s.r.o. včetně nákupu technologického a

Klient:

PRESSHYDRAULIKA s.r.o.

Datum realizace:

2006

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Kompletní projektové řízení žádosti o dotaci z fondů EU.

Projektový list
Modernizace, rozšíření a zefektivnění systému sběru, třídění a úpravy odpadu na území MSK

Modernizace, rozšíření a zefektivnění systému sběru, třídění a úpravy odpadu na území MSK

Realizace: 2007 - 2010

Modernizace, rozšíření a zefektivnění systému sběru, třídění a úpravy odpadu na území MSK

Projekt:

Modernizace, rozšíření a zefektivnění systému sběru, třídění a úpravy odpadu na území MSK

Klient:

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.

Datum realizace:

2007 - 2010

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Kompletní řízení dotačního projektu: příprava projektu a žádosti o dotace z OPŽP, řízení průběhu realizace projektu, finanční řízení, jednání se SFŽP, uvedení projektu do provozu, poradenství při kontrolách průběhu a výsledků projektu.

Projektový list
FEMONT OPAVA - Linka pro svařování profilů

FEMONT OPAVA - Linka pro svařování profilů

Realizace: 2009 - 2010

FEMONT OPAVA - Linka pro svařování profilů

Projekt:

FEMONT OPAVA - Linka pro svařování profilů

Klient:

FEMONT OPAVA s.r.o.

Datum realizace:

2009 - 2010

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Kompletní řízení projektu, poradenství, inženýrská činnost, jednání s agenturou Czechinvest

Projektový list
DYMOS - PZ Nošovice - Zajištění udělení zkušebního provozu  a kolaudace závodu investora

DYMOS - PZ Nošovice - Zajištění udělení zkušebního provozu a kolaudace závodu investora

Realizace: 2009 - 2012

DYMOS - PZ Nošovice - Zajištění udělení zkušebního provozu  a kolaudace závodu investora DYMOS - PZ Nošovice - Zajištění udělení zkušebního provozu  a kolaudace závodu investora

Projekt:

DYMOS - PZ Nošovice - Zajištění udělení zkušebního provozu a kolaudace závodu investora

Klient:

Dymos Czech Republic, s.r.o.

Datum realizace:

2009 - 2012

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Zajištění uvedení nové výrobní linky pro výrobu PUR pěny v továrně investora v PZ Nošovice do zkušebního provozu a vydání kolaudačního souhlasu se zajištěním trvalého provozu.

Projektový list
Kolaudace provozu investora v PZ Nošovice

Kolaudace provozu investora v PZ Nošovice

Realizace: 2009 - 2012

Kolaudace provozu investora v PZ Nošovice

Projekt:

Kolaudace provozu investora v PZ Nošovice

Klient:

MOBIS Automotive Czech, s.r.o.

Datum realizace:

2009 - 2012

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Příprava kolaudace všech provozů v PZ Nošovice za účelem uvedení do trvalého provozu. Příprava zkušebních a trvalých provozů.

Projektový list
Hyundai MMC - kolaudace jednotlivých staveb a provozů investora

Hyundai MMC - kolaudace jednotlivých staveb a provozů investora

Realizace: 2009 - 2013

Hyundai MMC - kolaudace jednotlivých staveb a provozů investora

Projekt:

Hyundai MMC - kolaudace jednotlivých staveb a provozů investora

Klient:

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Datum realizace:

2009 - 2013

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Příprava kolaudace všech provozů v HMMC za účelem uvedení do trvalého provozu. Příprava zkušebních a trvalých provozů včetně koordinace uvedení do provozu pro objekt Převodovkárna II.

Projektový list
Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti "Průmyslová zóna Nad Barborou"

Realizace: 2011

Studie proveditelnosti

Projekt:

Studie proveditelnosti "Průmyslová zóna Nad Barborou"

Klient:

RPG RE Land, s.r.o.

Datum realizace:

2011

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Příprava, koordinace a zpracování studie proveditelnosti včetně HG průzkumu, biologického průzkumu, přípravy a zpracování EIA.

Projektový list
Rozvojová území Moravskoslezského kraje v PZ Nošovice

Rozvojová území Moravskoslezského kraje v PZ Nošovice

Realizace: 2009

Rozvojová území Moravskoslezského kraje v PZ Nošovice

Projekt:

Rozvojová území Moravskoslezského kraje v PZ Nošovice

Klient:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

Datum realizace:

2009

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Náplní zakázky bylo připravit zájmová území na příchod nových investorů. Předmětem byla koordinace projekce a povolovacích procesů inženýrských objektů.

Projektový list
Projekt SAKO

Projekt SAKO

Realizace: 2011 - 2012

Projekt SAKO

Projekt:

Projekt SAKO

Klient:

C.S.C. spol. s r.o.

Datum realizace:

2011 - 2012

Finanční objem:

4,9 mil Kč

Popis projektu:

V rámci 12-timěsíční realizace projektu došlo postupně k naplnění cílů všech 3 plánovaných klíčových aktivit. - zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby výukových programů - příprava a realizace činnosti studijního centra - zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby výukových programů - příprava vzdělávacích programů, seminářů - zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby výukových programů - realizace vzdělávacích programů, workshopů, exkurzí Do projektu se zapojilo celkem 18 zaměstnanců příjemce ( z toho 6 pedagogů partnerské školy, 8 expert lektorů a 4 odborní zaměstnanci). Realizace projektu trvala 13 měsíců. Na osobních nákladech bylo uhrazeno celkem 2 185 005,-Kč, pro zvýšení kvality výuky bylo pořízeno vybavení studijního centra a drobné stavební úpravy v hodnotě 959 352,-Kč, nakoupené služby v hodnotě 485 854,- a přímá podpora pro cílovou skupinu ve výši 124 951,-Kč. V první fázi projektu (06 – 09/2011) bylo zřízeno nové studijní centrum SAKO, pořízeno vybavení a zorganizován celý harmonogram projektu. V další fázi (09/2011 – 06/2012) pak pokračovala realizace projektu dle nastaveného harmonogramu, tedy probíhala tvorba vzdělávacích materiálů, přednášky a prezentace, byly organizovány projektové dny včetně workshopů, školení, exkurze a další aktivity.

Projektový list
Oprava povodňových škod – zpevnění levého břehu řeky Olše u objektu čerpací stanice Sovinec

Oprava povodňových škod – zpevnění levého břehu řeky Olše u objektu čerpací stanice Sovinec

Realizace: 2011

Projekt:

Oprava povodňových škod – zpevnění levého břehu řeky Olše u objektu čerpací stanice Sovinec

Klient:

Pöyry Environment a.s.

Datum realizace:

2011

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Kompletní inženýrská a majetkoprávní činnost v rámci přípravy projektu a povolení stavby

Projektový list
oprava povodňových škod – oprava betonové opěrné zdi břehu potoka Sušánky pod potrubím DN500

oprava povodňových škod – oprava betonové opěrné zdi břehu potoka Sušánky pod potrubím DN500

Realizace: 2011

Projekt:

oprava povodňových škod – oprava betonové opěrné zdi břehu potoka Sušánky pod potrubím DN500

Klient:

Pöyry Environment a.s.

Datum realizace:

2011

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Kompletní inženýrská a majetkoprávní činnost v rámci přípravy projektu a povolovacího procesu stavby.

Projektový list
Olše, Věřňovice - oprava povodňové škody

Olše, Věřňovice - oprava povodňové škody

Realizace: 2011

Projekt:

Olše, Věřňovice - oprava povodňové škody

Klient:

Pöyry Environment a.s.

Datum realizace:

2011

Finanční objem:

-

Popis projektu:

Kompletní inženýrská a majetkoprávní činnost v rámci přípravy projektu a povolovacího procesu

Projektový list
Jak se s námi
spojit?

Kontakt

C.S.C.

Sídlo společnosti

C.S.C. spol. s r.o.
Zámecké náměstí 42
738 01 Frýdek-Místek

(+420) 774 330 300

office@csc-cz.com

www.csc-cz.com

Mgr. Jan Hoza Jednatel

(+420) 733 562 462

hoza@csc-cz.com

Projekt SAKO
webová prezentace projektu

Pobočka společnosti

Kravařská 451/9
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Mariánské Hory
709 00 Ostrava

Ing. Jiří Ksenič Prokurista - kontaktní kancelář

(+420) 774 330 300

(+420) 604 284 230

ksenic@csc-cz.com

Napište nám